Uitgebreide informatie vertrouwenspersoon

Uitgebreide informatie vertrouwenspersoon

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenspersoon en de Vertrouwenscontactpersoon vaak door elkaar gehaald worden. Daarom kort een uitleg van de inhoud van deze functies. 

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet.

Naast onze eigen vertrouwenscontactpersonen is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slechtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon - zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

De Vertrouwenscontactpersoon
Binnen Koninklijke UD is Kerry Blewett werkzaam als Vertrouwenscontactpersoon. Zij is te bereiken via: vertrouwenspersoon@konud.nl.

Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Wanneer je niet weet wie je Vertrouwenscontactpersoon is, of wanneer je niet met je Vertrouwenscontactpersoon bij sportverenging of sportbond wilt spreken of wanneer het om een ernstige melding van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om via het
Vertrouwenspunt in contact te komen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, dan adviseren we via het Vertrouwenspunt Sport contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur.
Neem je contact op met een vertrouwenscontactpersoon van je vereniging of van je bond, dan kan deze je ook doorverwijzen naar het Vertrouwenspunt Sport, of daar zelf naar toe bellen om advies te krijgen.

In contact komen met een vertrouwenspersoon?
Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar
www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.

Vertrouwenspersonen voor slachtoffers (en ouders van slachtoffers)
Voor slachtoffers van seksuele intimidatie zijn er speciale vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen (zowel mannen als vrouwen) zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om dit vertrouwenswerk te doen.

Wat doet de vertrouwenspersoon voor slachtoffers?
Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Vertrouwenspersonen voor beschuldigden
Er zijn vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Zij zijn er voor mensen die daadwerkelijk van seksuele intimidatie worden beschuldigd. Maar bij hen kunnen ook mensen terecht die zich afvragen of ze misschien de grens van het toelaatbare overschrijden. Iedereen die
behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp, of ondersteuning wil bij de behandeling van een klacht die tegen hem/haar is ingediend, kan gratis een beroep op hen doen.

Wat doet de vertrouwenspersoon voor beschuldigden?
 
De vertrouwenspersonen zijn geen advocaten voor beschuldigden. Ook spelen zij niet de rol van politieagent, rechter of therapeut. Ze bieden wel een luisterend oor en zoeken samen met jou naar oplossingen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen kunnen beschuldigden ook ondersteunen bij gesprekken naar
aanleiding van een klacht. 

Adviseurs

Als je zelf geen slachtoffer bent van seksuele intimidatie, maar wel te maken hebt met een vermoeden, melding of klacht, kun je terecht bij een speciale adviseur.
Verenigingsbestuurders, trainers, leden, bonden en ook ouders van sporters kunnen gratis
een beroep op hen doen. Adviseurs zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn
opgeleid om dit werk te doen.

Wat doet de adviseur?
Met de adviseur bespreek je de situatie waarmee je te maken hebt. Vervolgens adviseert hij of zij je over de stappen die je kunt nemen, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Je krijgt advies, maar het blijft aan jou om
te bepalen wat je doet. De adviseurs kunnen ook de vereniging of bond ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een vaste procedure, waarmee kan worden opgetreden tegen vormen van seksuele intimidatie.

Meer informatie:

  • Gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie: klik hier
  • Aannamebeleid m.b.t. trainers en vrijwilligers: klik hier
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!