Cookie beleid Koninklijke UD

De website van Koninklijke UD is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Kledingplan van UD

Kledingplan van UD

Binnen Koninklijke U.D. geldt een uniforme kledinglijn voor alle voetballende jeugdleden van de vereniging spelen.

Ieder spelend jeugdlid krijgt een compleet tenue (shirt, broek, kousen) uitgereikt. De leden leasen (huren) deze kleding van Koninklijke U.D. Via het kledingfonds worden de tenues aangeschaft per team/elftal, al dan niet voorzien van een sponsornaam.

Aangezien de sportkleding eigendom van de vereniging is, is het goed om te weten welke regels gelden bij het gebruik van de kleding. Daartoe dient het onderstaande reglement.

Artikel 1 Deelname
Elk spelend jeugdlid van Koninklijke U.D. is automatisch deelnemer aan het Koninklijke U.D. Kledingfonds.


Artikel 2 Wedstrijdtenue
Elk spelend lid krijgt de beschikking over een shirt, broekje en sokken. Voor de keepers in de verschillende teams is er een keeper set beschikbaar.


Artikel 3 Kledingcommissie
Het bestuur stelt een Kledingcommissie aan. Deze is belast met het toezicht en de coördinatie van de uitgifte en inname van de door de vereniging verstrekte kleding. Trainers, leiders en leeftijd coördinatoren ondersteunen de Kledingcommissie bij de uitvoering en handhaving van de kledinglease.


Artikel 4 Eigendom
De kleding is eigendom van de vereniging en wordt voor aanvang van ieder seizoen door de Kledingcommissie, via de leiders van de teams aan de spelers uitgereikt. De elftalleiders tekenen een “Algemene teamovereenkomst Kledingfonds Koninklijke U.D. 1875” voor de te ontvangen artikelen van zijn/haar elftal.
Middels deze ““Algemene teamovereenkomst Kledingfonds Koninklijke U.D. 1875” registreert de elftalleider welk nummer voetbalshirt, voetbalbroek (en eventueel voetbaltas en andere kleding) zijn spelers hebben ontvangen. De elftalleider levert vervolgens een ingevulde kopie van het “Algemene teamovereenkomst Kledingfonds Koninklijke U.D. 1875” in bij de Kledingcommissie.


Artikel 5 Uitgifte
De uitgifte van de kleding gebeurt centraal op het sportpark van Koninklijke U.D. op een nader te bepalen datum, voor aanvang van de competitie. Deze datum zal tijdig worden gecommuniceerd via de Kledingcommissie, leiders en de nieuwsbrief en website van Koninklijke U.D. Voor de inname van de kleding geldt een vergelijkbare procedure.


Artikel 6 Bruikleen clubtenue
De speler heeft het tenue in bruikleen en is verantwoordelijk voor de goede staat er van. Het clubtenue is en blijft eigendom van Koninklijke UD 1875.


Artikel 7 Gebruik van de kleding
De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van Koninklijke U.D. worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden. Deelname aan competitiewedstrijden en toernooien dient altijd plaats te vinden in het door de vereniging verstrekte clubtenue.


Artikel 8 Nummering
De te leveren voetbalshirts zijn genummerd. Iedere speler krijgt een eigen nummer toebedeeld van de kledingverantwoordelijke en registreert deze. Deze nummering mag niet worden verwijderd. Wanneer de nummering om wat voor reden dan ook loslaat, dient dit te worden gemeld bij de Kledingcommissie.


Artikel 9 Schade tijdens wedstrijd
Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit vervolgens direct bij het Kledingcommissie van Koninklijke U.D. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de Kledingcommissie.


Artikel 10 Overige schade, verlies of diefstal
Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient een speler dit na constatering te melden aan de leider. Deze meldt dit direct bij de Kledingcommissie van Koninklijke U.D. Het is ter beoordeling van de Kledingcommissie of een speler al dan niet aansprakelijk zal worden gesteld. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.


Artikel 11 Inname einde seizoen
Aan het einde van het voetbalseizoen dient de kledingverantwoordelijke (meestal elftalleider) er voor te zorgen dat de kleding (shirt, broek en kousen) in de daarbij behorende kledingteamtassen en eventueel overige toebehoren worden ingeleverd bij de Kledingcommissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler (c.q. ouders/verzorgers) of begeleider. De kosten die voor spelers in rekening worden gebracht zijn vastgelegd in de boeteclausule.


Artikel 12 Wasvoorschriften
Shirt, broek en kousen dienen zorgvuldig te worden behandeld en gewassen volgens het wasvoorschrift. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de Kledingcommissie.


Artikel 13 Wassen van kleding
Binnen een team dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over het wassen van de kleding. Na elke wedstrijd moeten in elk geval alle shirts centraal ingeleverd worden en gezamenlijk gewassen worden, conform de wasvoorschriften (zie artikel 12). Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt er voor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.


Artikel 14 Aanbrengen van teksten op kleding
Zonder toestemming van de Sponsorcommissie mogen, in verband met verplichtingen naar de sponsors, op de kleding geen teksten worden aangebracht, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke.


Artikel 15 Sponsorcontracten
Bij wijziging of beëindiging van sponsorcontracten verzorgt de vereniging vervangende kleding. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de speler.


Artikel 16 Terugtrekken uit de competitie
Indien een team zich terugtrekt uit de competitie dient de complete kleding ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.


Artikel 17 Beëindiging lidmaatschap
Bij opzegging van het lidmaatschap of bij tussentijds vertrek naar een andere club dient eventueel in bezit zijnde kleding schoon en compleet bij de leider te worden ingeleverd. De kleding blijft onderdeel uitmaken van de teamtas en kan eventueel aan een nieuwe of andere speler worden uitgereikt. Er vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde kledingtoeslag.


Artikel 18 Indien reglement niet voorziet
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Koninklijke U.D. in overleg met de Kledingcommissie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!