Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Voor Koninklijke UD is dit Kerry Blewett.

Wat houdt deze vertrouwenspersoon in?
Na het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de vertrouwenscontactpersoon in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenscontactpersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de vertrouwenscontactpersoon opgesteld. De
aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

  • Agressie en geweld 
  • Discriminatie
  • Pesten en/of treiteren 
  • Roddelen en/of negeren
  • Verbale of fysieke intimidatie
  • Seksuele intimidatie


Zeker in ‘lichte’ gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedrag tentoonspreidt contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger óf helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon.

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon?
U kunt mailen naar Kerry via het volgende adres: vertrouwenspersoon@konud.nl


Meer informatie:

  • Gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie: klik hier
  • Aannamebeleid m.b.t. trainers en vrijwilligers: klik hier
  • Uitgebreide informatie vertrouwenspersoon: klik hier
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!