Lid worden van UD

Lid worden van UD

Welcome to the club

UD is een echte familieclub waar je je snel thuis zult voelen. Ook buiten het voetbal organiseren we leuke activiteiten voor de jeugd. We trainen tweemaal per week en het is ook goed te weten dat de voetbalkleding voor de jeugd door de club wordt verstrekt. Niet verkeerd als je opgroeiende kinderen hebt. Op ons sportcomplex ‘het Schootsveld’ is voor sportieve ouders/verzorgers ook een sportschool aanwezig. 

Dus wil je je voetbalcarriere starten bij een echte Koninklijke club (er zijn er overigens maar 2 in Nederland), kom dan naar UD. Eerst nog even kijken of je voetbal echt leuk, doe dan eerst mee aan de proeftrainingen. 

Om lid te worden moet onderstaand formulier zo compleet mogelijk worden ingevuld. Let op voor de aanmelding is een gescande pasfoto nodig en eventueel een gescande legitimatie.

Heb je nu al vragen? Gewoon stellen via: ledenadministratie@konud.nl

Aanmelden lid

Let op, de bevestiging van de inschrijving gaat naar dit adres en, indien van toepassing, naar het e-mailadres van de 1e ouder/verzorgende.

Indien het nieuwe lid minderjarig is, ontvangen wij graag de e-mailadressen van de ouder(s) en/of verzorgende(n).

Legitimatie is alleen vereist bij leden vanaf 16 jaar. Verenigingen zijn verplicht bij opgave van nieuwe leden aan de KNVB de juiste gegevens van een persoon te vermelden. Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient de vereniging deze gegevens te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van pasfoto (bijvoorbeeld rijbewijs, ID-kaart of paspoort).
Kies bestandWijzigVerwijder

Ben je 11 jaar of ouder, dan moet je een pasfoto meesturen. De pasfoto is nodig om een verplichte KNVB spelerspas aan te kunnen vragen. U geeft bij ondertekening toestemming om de pasfoto en de persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB Spelerspas door Sagem Identification en gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaren.


Graag een foto uploaden in JPG-, GIF- of PNG-formaat en kleiner dan 2 megapixel (1600x1200)

Kies bestandWijzigVerwijder
Bent u of uw zoon of dochter in de laatste 3 jaar lid geweest van een andere vereniging. Als de antwoorden op de hiervoor gestelde vragen niet zijn ingevuld, wordt er van uitgegaan dat men de laatste drie jaren niet voor een andere vereniging in voor de KNVB bindende wedstrijden is uitgekomen. Verkeerde of onvolledige informatie kan vertraging van de inschrijving tot gevolg hebben.
Jaarcontributie is 4x kwartaal + € 15,- administratiekosten bij incasso per acceptgiro. Contributie inning via
automatische incasso per kwartaal (eind augustus, oktober, januari en april).

Ondergetekende betaalt contributie, gele en rode kaarten per incasso en machtigt hierbij de vereniging om het verschuldigde bedrag af te schrijven van bovenstaand bank-/girorekening, en
gaat akkoord met de daarvoor door de banken opgestelde regeling. Indien u het bezwaarlijk vindt om de contributie automatisch te betalen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie.
Ondergetekende geeft uitdrukkelijk toestemming voor gebruik van de verstrekte (persoons)gegevens, voor de automatische incasso van de contributie, kledinggeld en/ of boete(s).

Graag willen wij je beroep en hobby weten om misschien eens advies te vragen op je vakgebied. Bij senioren gaat dit om de speler zelf en bij jeugdleden over beide ouders/verzorgers.

Maak je gebruik van Stichting Leergeld?

UD is een actieve voetbalvereniging die we met elkaar vormen. Van ieder lid of ouder/verzorger van een jeugdlid wordt (verplicht) verwacht dat hij/zij minimaal drie keer per jaar een actieve bijdrage levert aan de UD-vereniging waardoor de club kan bestaan. Dit kan zijn het invullen van functies bij het kader, kantinedienst of deelname in een van de commissies. Door ondertekening van dit online formulier gaat u hiermee akkoord. Hieronder kunt u al uw voorkeur aangeven.

Het Sponsorteam van Koninklijke UD is altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Onze sponsorinkomsten maken extra investeringen voor zaken als jeugd, accommodatie of velden mogelijk. Als je een bedrijf of instelling kent die mogelijk geïnteresseerd is een samenwerking met onze club? Vul dan onderstaande velden in. Alvast onze hartelijke dank!

Als je nog belangrijke, aanvullende opmerkingen hebt dan kun je die hieronder kwijt

Ondergetekende verklaart hiermee dat hij, zij of zijn/haar zoon/dochter lid wil worden van de voetbalvereniging
Koninklijke D.C.&.F.C. Utile Dulci 1875, en dat hij/zij zal handelen naar de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode van de vereniging. Tevens verklaar ik kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Koninklijke UD.


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!