Lid worden van Koninklijke UD - Deventer Voetbal Vereniging Koninklijke DC & FC Utile Dulci

Lid worden van Koninklijke UD

Lid worden van Koninklijke UD

Welcome to the club

 
Start nu jouw voetbalcarrière bij Koninklijke UD, de oudste voetbalclub van Nederland.

Om lid te worden, vul dan onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. Let op, voor de aanmelding is een gescande pasfoto en eventueel een gescand legitimatiebewijs nodig.

Voor overige vragen neem dan contact met onze ledenadministratie op: ledenadministratie@konud.nl

Aanmelden lid

Let op, de bevestiging van jouw inschrijving gaat naar dit adres en indien van toepassing naar het e-mailadres van de 1e ouder/verzorgende.

Indien het nieuwe lid minderjarig is, ontvangen wij graag de e-mailadressen van de ouder(s) en/of verzorgende(n).

Legitimatie is alleen vereist bij leden vanaf 16 jaar. Verenigingen zijn verplicht bij opgave van nieuwe leden aan de KNVB de juiste gegevens van een persoon te vermelden. Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient de vereniging deze gegevens  aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van pasfoto (bijvoorbeeld rijbewijs, ID-kaart of paspoort) te controleren.

Kies bestandWijzigVerwijder

Ben jij 11 jaar of ouder, dan moet je een pasfoto meesturen. De pasfoto is nodig om een verplichte KNVB-spelerspas aan te kunnen vragen. Bij ondertekening geef jij toestemming om jouw pasfoto en persoonsgegevens voor het vervaardigen van een KNVB-spelerspas door Sagem Identification te gebruiken


Graag een foto uploaden in JPG-, GIF- of PNG-formaat en kleiner dan 2 megapixel (1600x1200)

Kies bestandWijzigVerwijder

Bent u of uw zoon/dochter in de laatste 3 jaar van een andere vereniging lid geweest? Vul dan de onderstaande vragen in! Indien deze niet zijn ingevuld, wordt er van uitgegaan dat u of uw zoon/dochter de laatste drie jaren geen KNVB bindende wedstrijden heeft gespeeld. Let op, verkeerde of onvolledige informatie kan vertraging van uw inschrijving tot gevolg hebben.

Contributie
De jaarcontributie is 4 keer een kwartaalbedrag + € 15,- administratiekosten bij automatische incasso (eind augustus, oktober, januari en april). Ondergetekende betaalt zijn of haar contributie, gele en rode kaarten per incasso en machtigt hierbij de vereniging om de verschuldigde bedragen van zijn of haar bovenstaand bank-/girorekening af te schrijven. Daarnaast gaat hij of zij akkoord met de daarvoor door de banken opgestelde regeling. Indien u het bezwaarlijk vindt om de contributie automatisch te betalen. Neemt u dan contact met onze ledenadministratie (ledenadministratie@konud.nl) op.

Ondergetekende geeft uitdrukkelijk toestemming voor gebruik van de verstrekte gegevens, voor o.a. de automatische incasso van de contributie, kledinggeld en/of KNVB-boetes.

Stichting Leergeld
Maakt u gebruik van Stichting Leergeld?

Help mee bij UD
Koninklijke UD is een actieve voetbalvereniging die wij al bijna 150 jaar samen met elkaar vormen. Ons motto is sinds 1875 niet voor niets 'de band die bindt'. Daarom zouden wij graag van u als speler of ouder(s) willen weten wat u voor de club kunt betekenen.


Hieronder kunt u uw voorkeur aangeven.

Sponsoring
Koninklijke UD is altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Onze sponsorinkomsten maken extra investeringen voor zaken als jeugd, accommodatie of velden mogelijk. Bent u een ondernemer of werkzaam bij een bedrijf dat als sponsor aan de toekomst van Koninklijke UD verbonden wil worden. Vul dan onderstaande velden in. Alvast bedankt voor uw support!

AVG-formulier
Als u hieronder met Ja antwoord, klik dan op deze AVG-link om het AVG formulier in te vullen. Dit kan eventueel later ook nog ingevuld worden.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij, zij of zijn/haar zoon/dochter lid  van de voetbalvereniging Koninklijke D.C.&.F.C. Utile Dulci 1875 wil worden. Als lid verklaar ik hierbij te handelen naar de statuten, het huishoudelijk reglement en gedragscode van de vereniging. Tevens verklaar ik kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Koninklijke UD.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!