Verslag discussie avond 19 maart 'zaterdag of zondag' - Deventer Voetbal Vereniging Koninklijke DC & FC Utile Dulci

Verslag discussie avond 19 maart 'zaterdag of zondag'

Verslag discussie avond 19 maart 'zaterdag of zondag'

5 april 2019 11:30

Bestuur

Dinsdag 19 maart was in het Clubhuis een bijeenkomst met als thema voetballen met 'het eerste op zaterdag of zondag. Dit in het kader van een ontwikkeling die al een aantal jaren gaande is. Bij de aankondiging had het bestuur al benadrukt, dat het vooral ging om het uitwisselen van gedachtes en meningen over voor en tegen van op zaterdag spelen van het eerste selectie elftal.

De opkomst was niet optimaal, maar er waren wel  5 spelers van het eerste elftal aanwezig. Het bestuur had een presentatie voorbereid, waarbij zoveel mogelijk zaken aan bod kwamen die betrekking hebben op het voetballen op deze dagen, nu en in de toekomst. Uit de getoonde cijfers blijkt een duidelijke trend naar zaterdag voetbal. Vanuit de zaal de kanttekening, dat het daarbij veel meer om recreatie elftallen gaat, dan om selectie elftallen.

Qua velden moest het bij UD volgens de deskundigen geen probleem geven en ook het aantal kleedkamers zou met wat passen en meten voldoende moeten zijn. Het Clubhuis zelf zou wellicht op de late zaterdagmiddag wat problemen hebben om vaste krachten te rekruteren.

De aanwezige doelgroep, zoals een spreker de spelers van het eerste benoemde, heeft een voorkeur voor de zaterdag (stapavond incl. verlenging op de vroege zondagmorgen). Men gaf aan uitsluitend voor zichzelf te spreken.

Het bestuur wees er op, dat er inmiddels 3 seniorenteams op zaterdag spelen met diverse spelers op het niveau van het eerste. Daarmee is er weer een mogelijkheid tot een tweede elftal, dat qua niveau dicht tegen het eerste aanzit en op die manier ook voor aanvulling kan zorgen. Nu op zondag lukt dat absoluut niet.

Reactie van uit het huidige tweede elftal was, dat het hier een ”vriendenteam” betreft, waaruit je niet zomaar kunt putten of in kunt dumpen. Wel zei men, dat er een zekere bereidheid is om te helpen, maar dat verdient nader onderzoek en zeker ook goede afspraken. Verder zijn er in de zaterdagteams  spelers die wellicht de ambitie hebben ook eens een stapje hogerop te willen, maar dan wel op zaterdag.

In zijn algemeenheid is de trend wel duidelijk, dat jeugd liever op zaterdag dan zondag voetbalt.

Voorzitter Joost Rutgers sloot na een levendige discussie af en bedankte iedereen voor zijn inbreng.

Aanmelding voor zaterdag of zondag  moet voor 01 mei 2019 genomen worden. Daarom organiseert het bestuur in april nog diverse bijeenkomsten om te peilen wat men wil. Op basis daarvan kan het bestuur dan eind april 2019 besluiten.

Bijgevoegd presentatie 19 maart 19

Bron: Koninklijke UD
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!