ALV op 8 december as. - Deventer Voetbal Vereniging Koninklijke DC & FC Utile Dulci

ALV op 8 december as.

ALV op 8 december as.

14 november 2022 17:00

Bestuur

Donderdagavond 8 december is onze Algemene Ledenvergadering, de ALV. Alle leden of vertegenwoordigers van leden (bijvoorbeeld ouders/verzorgers van jeugdleden) zijn welkom en hebben tijdens deze vergaderingen ook stemrecht. Met dit stemrecht heeft u invloed op het beleid van onze vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen verenigingsjaar 2021/2022.

Op de agenda van de ALV staat een aantal belangrijke punten, waarover een besluit genomen moet worden en waarover gestemd dient te worden. Het houden van een ALV is conform de statuten een verplichting voor onze vereniging en bovendien een belangrijk moment in het verenigingsjaar, omdat de leden op de ALV gezamenlijk met het bestuur het beleid voor de komende jaren bepalen. De belangstelling voor het bijwonen van de ALV neemt al jaren af. Dit vinden wij als bestuur een onwenselijke situatie! In theorie zou het zo maar kunnen dat bij een lage opkomst een kleine groep het beleid bepaald voor alle leden!

Zo worden tijdens deze vergadering belangrijke besluiten genomen die al onze leden aangaan; bijvoorbeeld een contributieverhoging, het besluit om een investeringen te doen of om leden bepaalde zaken te laten verrichten, al dan niet verplicht. Iedereen kan vrijuit allerlei vragen stellen, voorstellen doen en zaken onder de aandacht brengen van de leden en het bestuur.

Dus als je op de hoogte wilt zijn van "het reilen en zeilen" van onze club kom dan 8 december a.s. (inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur). Er is koffie en cake en ook bij een grote opkomst blijft het eerste drankje op kosten van Koninklijke UD.

Om de Algemene ledenvergadering wat aantrekkelijker te maken voor de leden, is het bestuur ook op zoek naar een nieuwe vorm. Laagdrempeliger, minder eenrichtingsverkeer, dynamischer, meer discussie onderling, meer op onderwerp. Een groter aantal  aanwezigen draagt dat zeker toe bij.

Als je ideeën hebt om het aantrekkelijker te maken voor al onze leden: schroom niet!  secretaris@konud.nl

Het bestuur

Bron: Koninklijke UD
Delen

Lees meer over:
alv

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!