Verslag ALV 2 juli 2020

Verslag ALV 2 juli 2020

3 juli 2020 15:15

Bestuur

Tijdens een goed bezochte ALV, met inachtneming van alle door de RIVM voorgeschreven maatregelen, keek het bestuur met de vergadering terug op een bijzondere tweede seizoenshelft: seizoen 2019/2020.

We namen dit seizoen met 15 teams deel aan de competitie voor de jeugd: 5 junioren- en 10 pupillen teams, aangevuld met een kleine groep mini’s. Daarnaast spelen er 3 seniorenteams op zondag, 1 op zaterdag en is de vrijdagavond bezet door een team dat deelneemt aan de 7x7 competitie. Er zijn geen ‘herbstmeisters’ te noemen en we kunnen ook niet de felicitaties aan kampioenteams doen uitgaan. Dit omdat de tweede helft van de competitie vanwege Corona niet is afgemaakt. Verder is aan bod gekomen dat de nieuwe trainer Glenn Minnes het stokje zal overnemen van Ralph Mens. Kort werd nog even benoemd dat na de instemming van de extra ALV van 17 december ons 1ste elftal komend seizoen uitkomt op de zaterdag.

De impact van Corona werd door de penningmeester duidelijk uitgelegd, maar ondanks dat we veel “evenementen”  moesten afzeggen, zoals schoolvoetbal en afsluiting van het seizoen, kon de penningmeester een sluitende begroting presenteren!

Een belangrijk agendapunt was de toelichting op de invulling van en de rol die het Jeugdbestuur gaat invullen! Met de insteek: “we moeten weer knallen” werd een goed verhaal gepresenteerd! Er is een duidelijke organisatie, met heel heldere doelstellingen:

1.Ontwikkeling Trainers & Spelers
2.Werving pupillen

Onderdelen hiervan werden toegelicht, zoals de samenwerking met Impuls voetbalschool om er voor te zorgen dat inderdaad trainers en spelers zich goed ontwikkelen, het instellen van technische coördinatoren en de nauwe samenwerking met de KNVB.

Vanuit het Jeugdbestuur is een werkgroep ontstaan die zich vol met werving van nieuwe leden gaat bezighouden. Een onderdeel daarbij is de  Vriendjesdag ! Elke 3e woensdag tijdens de training kunnen vriendjes van onze spelers altijd meekomen, om zo kennis te maken met onze mooie vereniging. Zet ’t voort, zegt ’t voort!!  Dit alles kan alleen voor elkaar komen als de zaken goed georganiseerd zijn. En ook daar heeft het Jeugdbestuur een duidelijke organisatie voor met een uitstekend draaiboek. Met de inzet van ons allemaal moet het mogelijk zijn dit voor elkaar te krijgen.

Uiteraard kwam ook de UD-bus ter sprake en de vergadering sprak zijn waardering uit voor dit initiatief. Ook de bus maakt onderdeel uit van de promotie rondom het lustrum en biedt mogelijkheden met betrekking tot de wervingsactiviteiten die worden georganiseerd.

Met betrekking tot huisvesting en accomodatie kon gemeld worden dat een aantal zaken grondig aangepakt gaat worden. Bijvoorbeeld dat er 134 zonnepanelen geplaatst gaan worden en dat er inzake de renovatie van de kleedkamers nu een goed plan ligt! Daarnaast werd stil gestaan bij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers wat ervoor gezorgd heeft dat het clubhuis van binnen en het complex in het geheel stevig onderhanden is genomen, en dat een aantal werkzaamheden de komende weken zullen worden uitgevoerd. Hulde en dank voor deze inzet!

Tot slot werd stil gestaan bij het vertrek van Danny Kracht. Als bestuurslid TTZ kon Danny zijn inzet en zijn drukke werk niet goed meer combineren. De vergadering heeft Danny bedankt voor zijn inzet en het bestuur is op zoek naar invulling voor de portefeuille voetbalzaken. Tot die tijd zullen Freek en Joost die taak op zich nemen.

De vergadering eindigde zeer opmerkelijk en geheel tegen de gebruikelijke UD traditie in. Na een terechte opmerking van Martijn Smit met betrekking tot de Corona-richtlijnen om te mogen zingen in besloten ruimten, deed de voorzitter besluiten, bij hoge uitzondering, de vergadering af te sluiten ZONDER het zingen van het volks- en clublied! Rest ons nog een iedereen heel goede,  gezonde en sportieve zomerperiode toe te wensen! 21 en 22 augustus ‘trappen’  we weer af!!

Joost Rutgers
Voorzitter

Bron: Koninklijke UD
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!